جزوه کتاب مدیریت مالی 1 ریموند پی نوو دکتر جهانخانی و پارسئیان

15,000 تومان

این فایل جزوه کتاب مدیریت مالی ۱ ریموند پی نوو دکتر جهانخانی و پارسئیان که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

0 فروش
خرید محصول

خلاصه مدیریت مالی اسلامی و صکوک

20,000 تومان

این فایل خلاصه مدیریت مالی اسلامی و صکوک است  که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

0 فروش
خرید محصول
خلاصه کتاب استراتژی محصول با رویکرد مدیریت محصول جدید در بازار
24%

خلاصه کتاب استراتژی محصول با رویکرد مدیریت محصول جدید در بازار دکتر امیر اخلاصی

47,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب استراتژی محصول با رویکرد مدیریت محصول جدید در بازار دکتر امیر اخلاصی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد. همچنین برای کسب و کارها خیلی مفید می تواند باشد.

0 فروش
خرید محصول
خلاصه کتاب اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی
25%

خلاصه کتاب اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی دکتر اخلاصی

50,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی تالیف دکتر امیر اخلاصی که به کوشش مجموعه استادانه آماده شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

0 فروش
خرید محصول

خلاصه کتاب بازاریابی خدمات دکتر امیر اخلاصی

19,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب بازاریابی خدمات دکتر امیر اخلاصی نشر علمی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

0 فروش
خرید محصول

خلاصه کتاب اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی – جلد اول دکتر حسین خنیفر، ناهید مسلمی

69,000 تومان

این فایل خلاصه خلاصه کتاب اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی – جلد اول دکتر حسین خنیفر، ناهید مسلمی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته های علوم اداری و علوم انسانی گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

15 فروش
خرید محصول

خلاصه کتاب اصول حسابرسی جلد اول جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی با نمونه سوال

34,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب اصول حسابرسی جلد اول جمشید اسکندری و حمیدرضا عرفی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

1 فروش
خرید محصول

خلاصه کتاب تئوری اقتصاد کلان جلد اول دکتر محمود روزبهان

29,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب تئوری اقتصاد کلان جلد اول دکتر محمود روزبهان که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی تدریس میگردد.

21 فروش
خرید محصول
جواب سوالات آخر فصل کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر مهدی کاظمی و دکتر محمدجواد جمشیدی
20%

جواب سوالات آخر فصل کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر کاظمی و دکتر جمشیدی

39,000 تومان

جواب سوالات آخر فصل کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر مهدی کاظمی و دکتر محمد جواد جمشیدی

این فایل جواب سوالات فصل به فصل کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر کاظمی و جمشیدی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.

جواب سوالات آخر فصل کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر مهدی کاظمی و دکتر محمدجواد جمشیدی بهترین منبع برای مطالعه و فراگیری سریع این کتاب می باشد.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

1 فروش
خرید محصول
خلاصه کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر مهدی کاظمی و دکتر محمد جواد جمشیدی
33%

خلاصه کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر کاظمی و دکتر جمشیدی

33,000 تومان

این فایل خلاصه خلاصه کتاب مدیریت ارتباط با مشتری دکتر کاظمی و جمشیدی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

1 فروش
خرید محصول
خلاصه کتاب برندسازی در هفت گام فرزاد مقدم
19%

خلاصه کتاب برندسازی در هفت گام فرزاد مقدم

39,900 تومان

این فایل، خلاصه کتاب برندسازی در هفت گام تالیف فرزاد مقدم میباشد که برای دانشجویان رشته های مدیریت و علوم انسانی دانشگاه و همچنین مدیران کسب و کار تهیه و تنظیم گردیده است.

4 فروش
خرید محصول

چک لیست تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS و AMOS

10,000 تومان
چک لیست تحلیل آماری پایان نامه نرم افزار SPSS AMOS چک لیست تحلیل آماری بر مبنای نرم افزار SPSS و…
5 فروش
خرید محصول