آموزش بُرنا

آموزش بُرنا

  چک لیست تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار SPSS و AMOS

  ۱۰,۰۰۰ تومان
  چک لیست تحلیل آماری پایان نامه نرم افزار SPSS AMOS چک لیست تحلیل آماری بر مبنای نرم افزار SPSS و…
  کتاب دفاع مقدس شربتی مجموعه کامل
  67%

  کتاب دفاع مقدس دکتر شربتی (مجموعه خلاصه و نمونه سوال)

  ۱۵,۲۳۳ تومان
  کتاب دفاع مقدس دکتر شربتی و مراد پیری (مجموعه کامل) کتاب دفاع مقدس دکتر شربتی و مراد پیری را برای…
  14 فروش
  خرید محصول
  نمونه سوال تستی کتاب دفاع مقدس
  71%

  نمونه سوال تستی کتاب دفاع مقدس شربتی

  ۶,۸۹۰ تومان
  نمونه سوال تستی کتاب دفاع مقدس دکتر شربتی و مراد پیری نمونه سوال تستی دفاع مقدس دکتر شربتی و هادی…
  54 فروش
  خرید محصول
  خلاصه کتاب دفاع مقدس شربتی
  70%

  خلاصه کتاب دفاع مقدس شربتی و مراد پیری

  ۳,۰۰۰ تومان
  خلاصه کتاب دفاع مقدس شربتی و مراد پیری خلاصه کتاب دفاع مقدس دکتر شربتی و مراد پیری که در واقع…
  16 فروش
  خرید محصول

  جواب سوالات آخر فصل دفاع مقدس شربتی

  ۱۵,۲۳۴ تومان
  جواب سوالات آخر فصل دفاع مقدس شربتی و مراد پیری جواب سوالات آخر فصل دفاع مقدس دکتر شربتی و مراد…
  46 فروش
  خرید محصول
  نمونه سوال تستی بازرگانی بین الملل محمد حقیقی
  22%

  نمونه سوال تستی کتاب بازرگانی بین الملل محمد حقیقی (۲۵۰ تست)

  ۱۴,۳۱۲ تومان
  نمونه سوال تستی بازرگانی بین الملل نمونه سوال تستی بازرگانی بین الملل در این فایل از کتاب بازرگانی بین الملل…
  11 فروش
  خرید محصول
  نمونه سوالات تستی کتاب concepts and comments قدیمی (500 سوال تست درس به درس)
  35%

  نمونه سوال کتاب concepts and comments قدیمی (۵۰۰ سوال تستی)

  ۱۹,۳۲۱ تومان
  نمونه سوال کتاب concepts and comments قدیمی (۵۰۰ سوال تستی درس به درس) نمونه سوال کتاب concepts and comments ویراست…
  جواب سوالات فصل به فصل کنترل بودجه ابراهیمی نژاد
  28%

  جواب سوالات فصل به فصل کنترل بودجه ابراهیمی نژاد

  ۹,۸۷۰ تومان
  جواب سوالات فصل به فصل کنترل بودجه دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند این فایل، جواب سوالات فصل…

  خلاصه کتاب کنترل بودجه دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

  ۸,۹۸۷ تومان
  خلاصه کتاب کنترل بودجه دکتر مهدی ابراهیمی نژاد و اسفندیار فرج وند این فایل، خلاصه کنترل بودجه کتاب کنترل بودجه…
  13 فروش
  خرید محصول
  نمونه سوال کتاب Cause & Effect ویراست چهارم نمونه سوال زبان عمومی
  33%

  نمونه سوال کتاب Cause and Effect ویراست چهارم (۵۰۰ سوال تستی)

  ۱۳,۴۵۶ تومان
  نمونه سوال کتاب Cause and Effect ویراست چهارم نمونه سوال زبان عمومی ۵۰۰ سوال تستی بخش به بخش کتاب این…
  72 فروش
  خرید محصول
  keyboard_arrow_up