مرحله ۱ از ۴

۲۵%
  • قبل از تکمیل فرم ثبت نام نیاز است که یک تصویر مناسب از خود تهیه کنید، نیاز نیست این تصویر عکس پرسنلی باشد حتی میتوان از یک عکس شخصی استفاده کرد.
  • این ثبت نام جهت تولید محتوا دروس صورت مییپذیرد
  • سعی نمایید در تکمیل فرم زیر صداقت را رعایت نمایید زیرا در صورت احراز عدم صداقت در هر مرحله ای از ثبت نام باشید درخواست شما لغو خواهد شد.
  • اگر در حین تکمیل فکر دچار مشکل شدید لطفا به شماره زیر نام و نام خانوادگی و خطای خود را واتساپ کنید، همکاران ما در اسرع وقت به آن رسیدگی می کنند.
  • لطف کنید به هیچ وجه با این شماره تماس نگیرید و مشکل خود را از طریق شماره زیر و به صورت واتساپی پیگیری نمایید.
  • شماره واتساپ: ۰۹۳۰۶۹۲۶۵۲۹