• قبل از ثبت شکایت خود نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

    • در صورتی اقدام به ثبت شکایت فرمایید که از شماره های پشتیبانی ذکر شده در برگه تماس با ما پاسخی دریافت نکرده باشید.
    • شکایات ثبت شده مستقیما توسط مدیریت بررسی و رسیدگی خواهند شد و حداقل ۷۲ ساعت به طول خواهد انجامید.
    • در صورتی که اشکالی در روند استفاده از محصولات پیدا کردید حتما از پشتیبانی سایت اقدام فرمایید.