پاور پوینت کتاب بازاریابی خدمات تالیف دکتر امیر اخلاصی

۱۰,۰۷۵ تومان

این فایل پاور پوینت کتاب بازاریابی خدمات تالیف دکتر امیر اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که در آن سعی شده تمام سرفصلها و تیترهای اصلی کتاب پوشش داده شود.

 

34 فروش
خرید محصول