جواب سوالات فصل به فصل آیین زندگی جدید مهدی علیزاده و مهدی وفایی
47%

جواب سوالات فصل به فصل آیین زندگی جدید مهدی علیزاده و مهدی وفایی

29,325 تومان

این فایل، جواب سوالات فصل به فصل آیین زندگی مهدی علیزاده است که برای درس عمومی دانشجویان تمامی رشته های دانشگاهی تهیه و تنظیم گردیده است.
از این فایل میتوانید برای یادگیری درس عمومی اخلاق کاربری – آیین زندگی که یکی از دروس عمومی دانشگاه است که توسط واحد معارف ارائه می گردد.

11 فروش
خرید محصول