نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 غفاری
32%

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ غفاری (۳۵۰ سوال تستی فصل به فصل)

۳۳,۵۰۰ تومان

این فایل نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ غفاری است که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این فایل نمونه سوال تستی فصل به فصل تستی برای هر فصل ۲۵ سوال به همراه پاسخنامه جمعا ۳۵۰ سوال تستی ویژه ایام امتحانات می باشد.

134 فروش
خرید محصول

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ سبحانی ویراست دوم (۲۶۶ سوال تستی تالیفی با پاسخنامه)

۲۷,۵۴۶ تومان

این فایل نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۲ سبحانی است که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.

این فایل ۲۶۶ سوال تستی فصل به فصل همراه با پاسخنامه می باشد

68 فروش
خرید محصول