خلاصه کتاب بازاریابی خدمات دکتر امیر اخلاصی

19,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب بازاریابی خدمات دکتر امیر اخلاصی نشر علمی که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
این کتاب برای دروس رشته مدیریت گرایش های مختلف کاربرد دارد و در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس میگردد.

0 فروش
خرید محصول