خلاصه اندیشه اسلامی 1 غفاری
26%

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 دکتر ابوالحسن غفاری

29,000 تومان

این فایل خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 دکتر ابوالحسن غفاری طرح کوتاه مدت تحول دروس معارف اسلامی است که به کوشش مجموعه استادانه تالیف شده است.
فایل خلاصه اندیشه اسلامی 1 غفاری به صورت اختصاصی تهیه گردیده است که شما دانشجویان عزیز را میتواند در کسب نمره عالی یاری نماید اما جایگزین اصلی کتاب نمی باشد!

496 فروش
خرید محصول