پاور پوینت کتاب بازاریابی خدمات تالیف دکتر امیر اخلاصی

15,075 تومان

این فایل پاور پوینت کتاب بازاریابی خدمات تالیف دکتر امیر اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که در آن سعی شده تمام سرفصلها و تیترهای اصلی کتاب پوشش داده شود.

 

43 فروش
خرید محصول